W dniu 21 maja 2002 r. Piotr Pałys wziął udział w zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w ramach Wszechnicy PAN, wykładzie Alfreda Meškanka Problemy Serbołużyczan w przeszłości i teraźniejszości . Przy okazji udostępniono także do sprzedaży 1 tom Pro Lusatii , a Piotr Pałys poprosił pana Měškanka o przesłanie dla tego periodyku relacji ze swej działalności w szeregach wrocławskiej "Lusatii".

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος