W dniu 16 października 2002 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Oddziału TP-S. Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie ustępującego zarządu i udzieliło mu absolutorium. Do zarządu zgłoszono: Leszka Kuberskiego, Piotra Pałysa, Krzysztofa Sznotalę, Zbigniewa Górniaka i Wojciecha Woźniaka, a do Komisji Rewizyjnej: Marka Czarneckiego, Janusza Wójcika i Henryka Murkowskiego.

Wszystkie kandydatury przyjęte zostały jednogłośnie. Na swym pierwszym posiedzeniu zarząd funkcję prezesa powierzył prof. Leszkowi Kuberskiemu, wiceprezesa Piotrowi Pałysowi, sekretarza Zbigniewowi Górniakowi, skarbnika Wojciechowi Woźniakowi, członka zarządu Krzysztofowi Sznotali. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Czarnecki, członkami Janusz Wójcik i Henryk Murkowski.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος