6 grudnia 2002 r. przebywał w Opolu dr Edmund Pjech z Serbskiego institutu w Budziszynie. Wziął on na zaproszenie Instytutu Śląskiego w Opolu w konferencji naukowej: W 80. Rocznicę podziału Górnego Śląska w 1922 roku - doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego .

W trakcie tej konferencji przedstawił on referat zatytułowany: Deutsche Bildungspolitik in der zweisprachligen Lausitz und sorbische Reaktionen 1918 - 1945 . Przy okazji spotkał się także z Piotrem Pałysem i prof. Leszkiem Kuberskim z Opolskiego Oddziału TP-S. Rozmawiano m.in. o tematyce przyszłorocznej konferencji - padła propozycja poświęcenia jej szkolnictwu lub tematyce łużyckiej w prasie.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος