1 kwietnia 2003 r. dr Petr Kaleta z Instytutu T.G. Masaryka Czeskiej Akademii Nauk wygłosił na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego wykład zatytułowany czeskie odrodzenie narodowe i jego wpływ na ruch narodowy Serbołużyczan . Publiczność, w liczbie około 60 osób, stanowili studenci historii oraz sympatycy Łużyc.

W roli gospodarza wystąpił prezes opolskiego oddziału TP-S, prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Leszek Kuberski. Dr Kaleta, w towarzystwie Piotra Pałysa, udzielił także red. Teresie Zielińskiej wywiadu dla Radia "Opole". Głównym organizatorem przyjazdu dr Kalety do Opola był dr Mariusz Patelski z Uniwersytetu Opolskiego. Wzmianka o wykładzie ostrawskiego naukowca znalazła się w wydawanych przez Opolski Klub Krajoznawców "Komunikatach" z 07.04.2003 r.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος