Joanna Krajewska, studentka III roku historii Uniwersytetu Opolskiego, uzyskała stypendium Załožby za serbski lud, i przez dwa semestry roku akademickiego 2003/2004 studiować będzie na Wydziale Sorabistyki Uniwersytetu w Lipsku. Warto dodać, że fundacja ta corocznie przyznaje dla zagranicznych studentów jedynie 3 stypendia.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος