W czternastym tomie naszego rocznika znalazły się : W dziale Studia i artykuly:  Tadeusz Lewaszkiewicz, Dolnołużycki i górnołużycki - języki zagrożone czy wymierające?; Jaroslav Čáp, Jaroslav Šůla, Dotaz českých spisovatelů a politiků na situaci v Lužici v květnu 1919;

Aleksander Woźny, Związek Polaków w Niemczech (Republika Weimarska/III Rzesza) oraz sprawy wojskowej dywersji (m.in. na Łużycach) w ocenie kpt. Wojciecha Lipińskiego z 1940 r.;   Piotr Pałys, Łużyce w polityce czechosłowackiej lat 1945–1948; Piotr Solga, Społeczno-polityczny kontekst odnawialnych źródeł energii i w niemieckim, łużyckim regionie odkrywkowych kopalni węgla brunatnego.  Materiały źródłowe:  Jaroslav Šůla, Jan Ort a Jurij Měrćink: vzájemná česko-lužickosrbská korespondence dvou přátel, pedagogů, filologů a bývalých vězňů koncentračních táborů německých nacistů (Příspěvek k novodobým česko-lužickosrbským literárním kontaktům). 100 lět Domowina (1912-2012). Konferenca Serbskeho instituta w kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28.9.-29.9.2012. Wudałoj: Edmund Pjech, Ines Kellerowa – Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 19/Mały rjad Serbskeho instituta 19, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 139. – Tadeusz Lewaszkiewicz; Heinz Schuster-Šewc, Bibliographie der Veröffentlichungen 1947-2013. Redaktion: Jurij J. Šołta – Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 18/Mały rjad Serbskeho instituta 18, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 58. – Tadeusz Lewaszkiewicz; Ludwig Elle, Sprachenpolitik in der Lausitz. Sprachenpolitik und Sprachenrecht in deutsch-sorbischen Gebiet 1990 bis 2014, Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 20/Mały rjad Serbskeho instituta 20, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 150. – Tadeusz Lewaszkiewicz. Kronika: Piotr Pałys,   Międzynarodowa konferencja naukowa: Badanie nad mniejszościami. Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie wielu dziedzin nauki (Warszawa, 13-14 maja 2015).

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος