Dla upamiętnienia osoby i dorobku naukowego prorektora Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektora Instytutu Historii w 10. rocznicę jego śmierci Instytut Historii UO zorganizował konferencję „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej.

Sorabistyka, galicjana, gospodarka”. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk (przewodniczący), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. UO Janusz Dorobisz, Dyrektor Instytutu Historii UO dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski oraz przedstawiciele współorganizatorów: Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędu Miasta Opola i Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Konferencja odbyła się w przestrzeni Uniwersytetu Opolskiego w dniach 17-18 listopada 2016 r. Wzięli w niej udział naukowcy z renomowanych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Debaty toczyły się w ramach trzech paneli: biografistyka, sorabistyka, galicjana. Integralną część sympozjum stanowiło poświęcone prof. Kuberskiemu spotkanie i wystawa w ramach cyklu „Śladami pamięci” (17 listopada). Ta część konferencji odbyła się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Konferencji towarzyszyły warsztaty dla uczniów i nauczycieli, organizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego – Edukację Kulturową Opolszczyzny EDUKO 2016-2018. W panelu sorabistycznym wygłoszono następujące referaty: dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu), O potrzebie Słownika sorabistów, autorów publikacji uwzględniających zagadnienia sorabistyczne i miłośników Łużyc; dr hab. Renata Bura (Uniwersytet Jagielloński), Słownik K. B. Pfula jako źródła wiedzy na temat rozwoju dziewiętnastowiecznej leksyki górnołużyckiej; dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski), Łużyce jako teren działań wojennych w XVIII w.; dr hab. prof. PIN-IŚ Piotr Pałys (PIN-Instytut Śląski w Opolu), Dwudziestowieczne koncepcje wolnych Łużyc; dr Edmund Pjech (Serbski institut Budyšin), O biografii Jana Skali ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności politycznej i dziennikarskiej; mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski), Lindenberg – łużycki ślad rodu von Bess.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος