W towarzyszącej LXXIX Walnemu Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego sesji naukowej Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne , w dniach 27-28 czerwca 2003 r., Opolski Oddział TP-S reprezentowali: prezes Oddziału, prof. dr hab. Leszek Kuberski, który wygłosił referat zatytułowany: Łużyczanie i Związek Mniejszości Narodowych w latach Republiki Weimarskiej oraz Piotr Pałys, z referatem Polskie czynniki oficjalne wobec serbołużyckiego ruchu narodowego w latach 1945-1950 .

Dodajmy, że oba wystąpienia przedstawione zostały w trakcie obrad sekcji II: Łużyce i Łużyczanie. Pozostałe referaty przedstawili: Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski w Gdańsku) Serbołużyczanie i Kaszubi a ich pogranicze w XIX i XX wieku , Joanna Szczepankiewicz-Battek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku) Koegzystencja katolików i ewangelików na Łużycach Górnych oraz Małgorzata Mieczkowska (Uniwersytet Szczeciński) Polskie fascynacje Łużycami po II wojnie światowej.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος