W ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Piotr Pałys wygłosił dla studentów czwartego i piątego roku historii wykład zatytułowany: Serbołużyckie zbiory archiwalne.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος