Przy okazji Walnego Zgromadzenia Domowiny w górnołużyckich Wojrowicach odbyło się spotkanie asocjowanych towarzystw prołużyckich. Wzięli w nim udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Łużyc z Pragi, oddziałów Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego z Warszawy, Wrocławia i Żar.

Obecni byli także przedstawiciele żarskich władz samorządowych. Nasze stowarzyszenie reprezentowali Piotr Pałys i Mariusz Patelski. Ze strony serbołużyckiej w spotkaniu wzięli udział odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Clemes Škoda oraz członkowie prezydium Domowiny z przewodniczącym Dawidem Statnikiem na czele. Następnego dnia uczestnicy spotkania wzięli udział w walnym zgromadzeniu Domowiny.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος