W podwójnym tomie „Opolskich Studiów Łużycoznawczych” za lata 2018-2017 w dziale Studia i artykuly swoje teksty opublikowali: Edmund Pjech, O biografii Jana Skali ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności politycznej i dziennikarskiej;

Tadeusz Lewaszkiewicz, O potrzebie Słownika sorabistów, autorów publikacji uwzględniających zagadnienia sorabistyczne i miłośników Łużyc; dr hab. Renata Bura, Słownik K. B. Pfula jako źródła wiedzy na temat rozwoju dziewiętnastowiecznej leksyki górnołużyckiej; Piotr Pałys, Dwudziestowieczne koncepcje wolnych Łużyc; Tadeusz Lewaszkiewicz, Zainteresowania sorabistyczne Joachima Lelewela. Materiały źródłowe: Martin Brützke „Merkwürdigkeiten“ in Christoph Wiesners Laubaner Chronik. Recenzje i omówienia: Ota Wićaz, Personalna bibliografija. Zestajał: Franc Šěn, Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 23/Mały rjad Serbskeho instituta 23, Bautzen/Budyšin 2015, ss. 128. – Tadeusz Lewaszkiewicz; Jana Schulz, Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt, Schriften des Sorbischen Instituts 60 / Spisy Serbskeho instituta 60, Domowina-Verlag, Bautzen 2015, ss. 232. – Tadeusz Lewaszkiewicz. Kronika: Piotr Pałys, Śladami pamięci prof. Leszka Kuberskiego (Namysłów, 19 grudnia 2016).

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος