Tegoroczne, piąte już Dni Łużyckie, rozpoczęły się 23 października 2003 r. w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu, pokazem filmu Anton , poświęconego postaci wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, tłumacza polskiej literatury, Antona Nawki. Gości tegorocznych "Dni", wiceprzewodniczącego Domowiny, dr Petra Brezana, redaktora naczelnego czasopisma dla młodzieży "Płomjo", Beno Budara, oraz przedstawicielkę Zwjazka serbskich wumełcow, Doris Pallmannową powitała dyrektorka tego jednego z najlepszych polskich liceów, Irena Koszyk.

Po projekcji wywiązała się ożywiona dyskusja, w której młodzież dosłownie zasypała gości z Łużyc, szeregiem pytań. O godzinie 15 w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego rozpoczął się kolejny punkt programu "Dni". Był nim wykład dr Petra Brezana. Przed około 70 pracownikami naukowymi Uniwersytetu, studentami historii oraz sympatykami Łużyc, wiceprzewodniczący Domowiny przedstawił znakomicie pod względem metodologicznym skonstruowaną syntezę dziejów narodu serbołużyckiego, od przybycia plemion słowiańskich na Łużyce do czasów współczesnych.

Jeszcze tego samego dnia, w zielonym salonie Muzeum Śląska Opolskiego odbyło się spotkanie z serbołużycką literaturą, zatytułowane Łużycka Muza . Imprezę tę zorganizowali wspólnie, Opolski Oddział Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego oraz organizatorzy XIV Międzynarodowego Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Jego bohaterem był Beno Budar z Budziszyna. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać kilku jego wierszy, tak w górnołużyckim oryginale, w interpretacji autorskiej, oraz ich polskich przekładów. Zaprezentowana została także próbka prozy Budara. Wieczór w Muzeum Śląska Opolskiego był również okazją do ożywionej dyskusji nad aktualnym położeniem narodu serbołużyckiego w Republice Federalnej Niemiec oraz stanem jego kultury i szkolnictwa.

Nazajutrz Serbołużyczanie odbyli dwa oficjalne spotkania. Najpierw przyjął ich Opolski Kurator Oświaty, Franciszek Minor. Opolski Kurator Oświaty przedstawił gościom istniejące na Opolszczyźnie możliwości nauczania języka niemieckiego oraz założenia polityki mniejszościowej władz polskich w zakresie problematyki szkolnej. Zaprosił jednocześnie przedstawicieli serbołużyckiego środowiska nauczycielskiego do złożenia wizyty na Opolszczyźnie. Następnie byli gośćmi marszałka województwa opolskiego, Grzegorza Kubata. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie województwa, Ewa Rurynkiewicz i Ryszard Galla oraz członek zarządu, Edward Cybulka. Marszałek Kubat zaznajomił gości z sytuacją społeczno-gospodarczą regionu, zadeklarował również chęć nawiązania ze stroną serbołużycką bliższej współpracy w zakresie kultury, szkolnictwa i turystyki.

Dni Łużyckie zakończyło w poniedziałek 27 października 2003 r., zorganizowane w gościnnych murach Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, międzynarodowe sympozjum naukowe Prasa jako źródło do badań nad dziejami Serbołużyczan . Obradom przewodniczył autor głośnej biografii generała Tadeusza Rozwadowskiego, dr Mariusz Patelski. W trakcie sympozjum przedstawiono następujące referaty: dr Petr Kaleta (Masarykův ústav Akademie ved České republiký v Praze, Společnost přátel Lužice), Problematyka serbołużycka na łamach czasopisma "Svetozor" w latach 1867-1899 ; Piotr Pałys (Opolski Oddział Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego), Prasa polska wobec Łużyc w latach 1945-1949. Wstępny zarys problematyki ; dr Edmund Pjech (Serbski institut Budyšin), Serbja z wida zapadonemskeho nowinkarstwa 1945-1990 ; prof. dr hab. Leszek Kuberski (prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego), Sprawa łużycka na łamach "Nowin Codziennych" w okresie międzywojennym ; Krzysztof Stecki (Opolski Oddział Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego), Konflikt wokół szkoły w Chrósćicach w prasie polskiej (2001-2003). Referatów wysłuchało kilkudziesięciu studentów historii oraz sympatyków Łużyc.

Pobytowi Serbołużyczan sporo miejsca poświęciły lokalne media. Już 23 października 2003 r. Telewizja Kablowa Opole wyemitowała materiał z inauguracji "Dni" w Liceum nr 3 oraz wywiady z dr Petrem Brezanem i Beno Budarem. Tego samego dnia "Nowa Trybuna Opolska" zamieściła informację o rozpoczęciu V Dni Łużyckich oraz ich program - GÓR, Niemieccy Słowianie , "Nowa Trybuna Opolska", 23.10.2003. W sobotnio-niedzielnym wydaniu tej gazety ukazał się obszerny wywiad redaktora Zbigniewa Górniaka z wiceprzewodniczącym Domowiny, dr Petrem Brezanem - Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Z Petrem Brezanem, przewodniczącym "Domowiny" - Związku Łużyckich Serbów, rozmawia Zbigniew Górniak , "Nowa Trybuna Opolska", 25-26.10. 2003. W poniedziałek gazeta ta zamieściła relację z wieczoru poetyckiego Beno Budara - DNA, Spotkanie z łużycką poezją , "Nowa Trybuna Opolska", 27.10. 2003. O przebiegu "Dni" poinformowały swych czytelników już 24 października 2003 r. "Serbskie Nowiny": (SN/Mk Wj), Serbsko-pólske styki hódnocili . Reminiscencje z październikowego pobytu w Opolu znalazły się także w wywiadzie Bena Budara dla zastępcy redaktora naczelnego "Serbskich Nowin", Alfonsa Wićaza zatytułowanym: Hoberski dobytk do přichoda. Zwiski ze słowianskim wukrajom skrućeć , "Serbskie Nowiny - předźenak", 14.11.2003. Wywiad ten został powtórzony również w ukazującej się raz na miesiąc niemieckiej mutacji "Serbskich Nowin" z grudnia 2003 r., pod tytułem: Kontakte mitt dem slawischen Ausland festigen. Ein Gewinn für unser Volk . Relacja z V Dni Łużyckich znalazła się również w "Gościu Niedzielnym" - Zbigniew Kościów, Słowianie ze stadionu , "Gość Niedzielny", 16.11.2003 r. w "Česko-Lužickim vjestniku": k [Kaleta] p [Petr], Lužickosrbské dny v Opoli , "Česko-lužický věstnik", 2004 č. 1 oraz w budziszyńskim "Rozhledzie" - Piotr Pałys, V. serbske dny , "Rozhlad", 2003, čo. 5., s. 192-193.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος