Z inicjatywy dr Petra Kalety, Společnost přátel Lužice oraz masarykův ústav Akademie Ved České Republiky zorganizowała w dniu 27 listopada 2003 r. w sali posiedzeń Czeskiej Akademii Nauk wykład Piotra Pałysa zatytułowany: Polská vláda a lužická otazka v letech 1945-1949 . Wykładu wysłuchało około 30 przyjaciół Łużyc, m.in. nestor czeskich sorabistów, dr Jiři Mudra, a także Radek Čermak, Jiři Zachradnik oraz dyrektor Polskego Centrum Kultury w Pradze, dr Zbigniew Jasiński.

Zapowiedzi wykładu znalazły się na stronach internetowych Společnosti přátel Lužice, masarykův ústavu Akademie Ved České Republiky oraz w "Česko lužickým Vjestniku". Informację o tej prelekcji zamieścił "Rozhlad" - J. Mudra, Wo pólsko-serbskich poćahach 1945-1949 , "Rozhlad", 2004, čo. 5, s. 192.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος