W dniach 7-8 maja 2004 r. Společnost přátel Lužice zorganizowała w Pradze dwudniową prezentację serbołużyckiej kultury. W tym czasie odbyło się także walne zgromadzenie SPL. Z ramienia Opolskiego Oddziału TP-L wziął w nim udział Piotr Pałys. W tym samym czasie rozpoczął się "mezinarodni studentský seminář české, lužickosrbské a kašubské kultury, w którym wzięli udział Przemysław Mrugacz i Kuba Graczyk.

W trakcie towarzyszącej seminarium konferencji wszyscy oni przedstawili referaty: Jakub Graczyk, Elementy pogańskie na pokrewnych stanowiskach wczesno-chrześcjańskich terenu pogranicza polsko - czesko - łużyckiego ; Przemysław Mrugacz, Grodziska wczesnośredniowieczne z pogranicza polsko - czesko - łużyckiego ; Piotr Pałys, Związki Pawoła Cyža z Polską i Polakami.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος