W dniu 22 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem 0000210621 Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia. Jego założycielami są dotychczasowi członkowie, działającego już 5 lat, Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego.

Co nas skłoniło do tego kroku? Przede wszystkim chęć jak najefektywniejszego działania na rzecz pogłębiania stosunków polsko-serbołużyckich. W obecnych czasach prowadzenie jakiejkolwiek działalności społecznej czy kulturalnej bez takich instrumentów jak osobowość prawna, numery identyfikacji statystycznej i konto bankowe jest bardzo trudna. Doświadczaliśmy tego zresztą przez ostatnie pięć lat. Nie mogliśmy się starać o jakiekolwiek dotacje, gdyż nie posiadając jako oddział osobowości prawnej, nie mogliśmy założyć konta bankowego. Nie możliwe było także przelewanie ewentualnych środków na konto Zarządu Głównego TP-S, gdyż ten takowego nie posiadał i nie posiada. Nie zrealizowana została do dnia dzisiejszego uchwała III Walnego Zjazdu Członków TP-S o umieszczeniu w statucie zapisu o możliwości starania się przez oddziały terenowe o uzyskanie osobowości prawnej. Nie odbył się także, w przewidzianym terminie, tj. w 2003 r., IV Walny Zjazd. W tej sytuacji, w marcu 2004 r. podjęliśmy decyzję o założeniu nowego stowarzyszenia. Nie znaczy to, że jakikolwiek sposób odcinamy się od środowisk zajmujących się w naszym kraju tematyką łużycką. Wręcz przeciwnie. Przyszłe władze Stowarzyszenia zostaną zobligowane do dalszego zacieśniania współpracy ze wszystkimi naszymi dotychczasowymi partnerami oraz do wystąpienia z inicjatywą powołania do życia związku działających w Polsce stowarzyszeń i środowisk prołużyckich. Chętnie powitamy także w naszych szeregach każdego, komu są bliskie sprawy "małego narodu". W naszej bazie znajdziecie statut naszego Stowarzyszenia oraz wzór deklaracji członkowskiej.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος