W dniu 11 września 2004 r. w wendlandzkim Luchnowie odbyła się konferencja naukowa z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Arnošta Muki. Opolskie środowisko naukowe reprezentował tam członek naszego stowarzyszenia, dr. hab. Mieczysław Balowski, który przedstawił referat zatytułowany: Arnošt Mukas Forschungen zur Sprachwissenschaft .

W konferencji wziął również udział nasz wypróbowany przyjaciel, dr Petr Kaleta z Pragi, który wystąpił z referatem: Wissenschaftsbeziehungen Arnošt Mukas zu Prag.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος