150 rocznicę urodzin Arnošta Muki uczczono w Chociebużu 15-16 października 2004 r. sympozjum naukowym Arnošt Muka (1854-1932) rečywědnik, literat Kościół organizator serbskeho žywjenja . Referat Kontakty Arnošta Muki z polskimi uczonymi przedstawił tam prof.dr.hab. Leszek Kuberski.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος