Dzięki staraniom dr Petra Kalety w dniach 25-26 listopada 2004 r. odbyła się w Pradze największa os lat konferencja sorabistyczna. Udział w niej wzięło 3 członków naszego stowarzyszenia. Piotr Pałys wygłosił referat: Prołużycka publicystyka Adolfa Černého na łamach tygodnika "Česká straž" ; prof.dr. hab. Leszek Kuberski: Praski okres w życiu Jana Skali ; dr. hab. Mieczysław Balowski: Bohemika w časopise Łužica.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος