W dniu 12 lutego 2005 r. prezydium Związku Serbów Łużyckich Domowina jednogłośnie postanowiło rekomendować zaplanowanemu na 5 marca 2005 r. Walnemu Zgromadzeniu Domowiny przyjęcie w skład organizacji i towarzystw asocjowanych przy Domowinie naszego stowarzyszenia. Referujący nasz wniosek w tej sprawie, odpowiedzialny za sprawy kultury i kontakty międzynarodowe Jurij Łušćański, argumentował: 

1. organizuje kóžde lěto DNY ŁUŹYCKIE - zhromadnje z tamnišej uniwersitu - z přednoškami k stawiznam a kulturje Serbow a přewjedźe prawidłownje młodźinski koncert; lětsa planuja so Vll. Dny,
2. wudawa wobšěrny časopis "Pro Lusiatia - Opolskie Studia Łuźycoznawcze" předleža hižo dwě čisle,
3. ma swójsku prezentaciju w interneće, hdźež prawidłownje wo towarstwowym a serbskim kulturnym žiwjenju rozprawja; z pokazku na Domowinske strony,
4. podpěruje a wobdźěli so na wšitkich serbskich aktiwitach w bliskim měsće Namysłow

Pro Lusatia je mjeztym najaktiwniše towarstwo wukraja, kotrež prawidłownje a wěcywustojnje wo Serbach rozprawja a zarjadowanja přewjedźe.

Fakt ten odnotowany został 14 lutego 2004 r. przez lokalną gazetę "Sachsische Zeitung" w artykule: Polnischer Verein wird Mitglied im sorbischen Bund

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος