W dniu 9 marca 2005 r. przebywał w Opolu z roboczą wizytą dyrektor Serbskeho muzeja Tomasz Nawka. Głównym celem jego pobytu było ustalenie szczegółów planowanej na listopad tego roku w podległej mu placówce prezentacji etnograficznych zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. Opolscy muzealnicy mają zamiar zaprezentować w Budziszynie rok obrzędowy na opolskiej wsi. W rozmowie z dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Krystyną Lenart-Juszczewska.

Omawiano również perpektywy dalszej współpracy. Tomasza Nawkę w gmachu Collegium Maius przyjął prorektor Uniwersytetu Opolskiego i prezes Pro Lusatii prof. dr hab. Leszek Kuberski.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος