W dniu 7 kwietnia 2005 r. w gmachu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej odbyło się 13 Sympozjum Dziejów Europy Wschodniej organizowane przez Bibliotekę Słowiańską. Edycję tę wsparły także Instytut Masaryka Czeskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Badań Europy Wschodniej i Środkowej w Republice Czeskiej. W jego trakcie referaty wygłosili: Petr Kaleta oraz Piotr Pałys. Moderatorem dyskusji był Vaclav Veber.

W seminarium wzięło udział ponad 20 osób. Relację z tego wydarzenia opublikowali: Milan Skála, Lužičtí Srbové, Češí, a Polácí ve vzajemném sousedství ", Slovanský přehled", 2005, č. 2, s. 300; oraz Piotr Pałys, Wo Čechach, Serbach a Polakach w 19. a 20 letstotku , "Rozhlad" 2005, čo. 6, s. 237-238.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος