W dniu 15 kwietnia 2005 r. staraniem Stowarzyszenia Posko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Państwowego Instytutu Naukowego-Instytut Śląski w Opolu zorganizowano sesję naukową poświęconą okresowi wojny na Łużycach. Honorowy patronat nad imprezą objął dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, generał brygady Roman Klecha. Obrady poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wszystkich żołnierzy 10 Dywizji Piechoty. Asystę wojskową przy tablicy wystawiła 10 Opolska Brygada Logistyczna.

W uroczystości wzięli udział dowódca 10 Brygady Logistycznej gen. bryg. Roman Klecha, szef sztabu tej jednostki Ppłk Jan Nadworny, wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Janusz Wójcik, dyrektorzy PIN-Instytutu Śląskiego prof. dr hab. Stanisław Senft oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr. hab. Edmund Nowak oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich. Konferencję otworzył dr. hab. Edmund Nowak. Następnie głos zabrał gen. bryg. Roman Klecha. Pierwszą część obrad poprowadził prof. dr hab. Stanisław Senft. W jej trakcie wygłoszono 4 referaty: dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski): Roman Zerych-twórca pomnika jeńców wojennych z 1 wojny światowej w Budziszynie ; Benedikt Cyž (Domowina): Jurij Cyž - Łužisko-serbski w š osłowjan a spjećowar p ř eciwo nacionalsocjalizmej ; Piotr Pałys (Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia): Pawoł Cyž - niezłomny serbołużycki patriota i antyfaszysta ; dr Dariusz Dzionek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych: Obozy jenieckie na Łużycach w latach 1939-1945. Drugą część konferencji poprowadził dr Mariusz Patelski. Kolejne referaty wygłosili: dr Pětš Šurman (Serbski instytut- Wotnožka Chośebuz ): Wulichowanje wot nimskego fašizma a końc wojny w Serbach ; Krzysztof Stecki (Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia): Bitwa budziszyńska-ogólny zarys problematyki; ppłk Jan Zadworny: 10 Dywizja Piechoty w walkach na Łużycach ; dr Aleksander Woźny (Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny): Łużycki epizod Ekspozytury 2 Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przed 1939 r.

Informacja o konferencji zamieszczona została w opolskim dodatku "Gazety Wyborczej" z 15.04.2005 r. Tego samego dnia poinformowała o tym wydarzeniu w programie 3 Telewizja Polska. Dr Pětš Šurman, Piotr Pałys oraz dr Mariusz Patelski udzielili także wywiadu "Radiu Opole". Relację z tego wydarzenia zamieścił również "Rozhlad": Pětš Šurman, Mjezynarodny kolokwia k 60. ročnicy wuswobodźenja Łužicy w Opolu , "Rozhlad", 2005, čo. 6, s. 238-239.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος