W dniu 19 maja 2005 r. w Serbskim Domu w Budziszynie odbyła się prezentacja pracy Praga a Łużyccy Serbowie , stanowiącej pokłosie ubiegłorocznej, największej od lat, konferencji sorabistycznej. Spotkanie promocyjne zorganizowała Macierz Łużycka, a w głównej roli wystąpił pomysłodawca i organizator konferencji oraz redaktor naukowy prezentowanego tomu, nasz przyjaciel dr Petr Kaleta.

Praca ta jest jego kolejnym, olbrzymim sukcesem. W spotkaniu wziął udział także współredaktor tomu, Lukaš Novosad. Warto dodać, że pośród 23 opublikowanych tam referatów dwa są autorstwa członków naszego stowarzyszenia: Leszka Kuberskiego, Praski okres w życiu Jana Skal i oraz Piotra Pałysa, Prołużycka publicystyka Adolfa Černého na łamach tygodnika Česka straž w latach 1918-1920.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος