W dniach 14-17 lipca 2005 r., na zaproszenie przewodniczącego Domowiny Jana Nuka gościem VI Folklornego festiwalu był przewodniczący Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia prof. dr. hab. Leszek Kuberski. Pobyt ten był okazją do szeregu spotkań i omówienia form dalszej współpracy. W tym czasie na Łużycach przebywał także honorowy przewodniczący naszego Towarzystwa Zbigniew Kościów.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος