W roku bieżącym upływa 120 rocznica urodzin wielkiego serbołużyckiego patrioty Michała Nawki. Dla uczczenia tego wydarzenia zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia postanowił wybić pamiątkowy medal. Jednocześnie zadecydowano, że zostaną nim obdarowane osoby najbardziej zasłużone na polu polsko-serbołużyckiego zbliżenia. Decyzją zarządu medal otrzymali: Na Łużycach - Przewodniczący Związku Serbów Łużyckich Domowina Jan Nuk, Przewodniczący Macierzy Łużyckiej Měrćin Völkel, Dyrektor Instytutu Serbołużyckiego Dietrich Scholze-Šołta, Dyrektor Muzeum Łużyckiego Tomasz Nawka oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Twórców Serbołużyckich, a zarazem Redaktor Naczelny "Serbskich Nowin" Benedikt Dyrlich.

Jeden egzemplarz przekazano do zbiorów Muzeum Łużyckiego. W Polsce - biograf Pilka, Kocora i Michała Nawki, Pan Zbigniew Kościów oraz Prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, biograf Jana Skali, prof. dr hab. Leszek Kuberski. W Czechach - nestor światowej sorabistyki, Pan Jiří Mudra. Janowi Nukowi medal przekazano uroczyście na posiedzeniu Domowiny w dniu 17 września 2005 r. Wybicie medalu odnotowały "Serbske Nowiny" z 20.10.2005 r. w artykule Wopomnjenska medalja Michała Nawki spožčena , pióra Jurija Łušćanskiego.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος