Opole/Budyšin. Před sydom lětami załožene pólsko-serbske towarstwo Pro Lusatia, kotrež słuša mjeztym k najaktiwnišim wukrajnym towarstwam Domowiny, je někotrym zasłužbnym Serbam wopomnjensku medalju Michała Nawki składnostnje jeho 120. narodnin spožčiło. Předsydstwo towarstwa pod nawodom prof. dr. Leszeka Kuberskeho a městopředsydu P. Pałysa pisa w lisće předsydźe Domowiny Janej Nukej: "Dźěło a skutki Michała Nawki su wusahowace a do dźensnišeho płaćiwe. Dokelž je wón cyłe žiwjenje sylne a bliske zwiski do Pólskeje a wosebje do Opolskeho kraja měł, je so předsydstwo 5. julija jednohłósnje rozsudźiło za zhotowjenje wopomnjenskeje medalje a počesćenje wosobinow, kotřiž w tutym duchu dale skutkuja".

Medalju přepodachu předsydźe Domowiny Janej Nukej, předsydźe Maćicy Serbskeje dr. Měrćinej Völkelej, direktorej Serbskeho instituta prof. dr. Dietrichej Šołće, předsydźe Zwjazkej serbskich wuměłcow Benediktej Dyrlichej a direktorej Budyskeho Serbskeho muzeja Tomaszej Nawce. Dale su w Pólskej Zbigniewa Kościówa a prof. dr. Leszeka Kuberskeho a w Češkej Jiříja Mudru z njej wuznamjenili. 

Wopomnjensku medalju debi portret Michała Nawki, kotryž je wuměłc Wojcech Kubicha po rysowance Hanki Krawcec zhotowił, ze žiwjenskimaj datomaj 1885-1968 na jednej stronje a na druhej tekst: "Wótčinc, wučer, wuměłc", wobdate z lipowej hałžku z třomi łopjenami a kćenjemi. Medalja je w přerězku 9,50 centimetrow wulka, z kruteho mosaza a dohromady su so jenož dźesać zhotowili. Opolske towarstwo Pro Lusatia je lětsa Domowinje jako asociěrowane towarstwo přistupiło. (Ł)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος