W dniu 22 września 2005 r. w Villa Academica Uniwersytetu Opolskiego odbyła się prezentacja wydanej przez wydawnictwo U.O. pracy Leszka Kuberskiego i Piotra Pałysa Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . Spotkanie prowadził dr Mariusz Patelski. Obecni byli m.in. dyrektor Instytutu Śląskiego prof. dr hab. Stanisław Senat, prof. dr hab. Jan Seredyka, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, prof. dr hab. Krzysztof Tarka, prof. dr hab. Janusz Drobisz, dr Aleksander Woźny oraz recenzent książki, dr Petr Kaleta z Pragi.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος