Ostatnim akcent tego opolsko-łużyckiego listopada stanowiło otwarcie w Serbskim muzeju wystawy Ludowa kultura Opolskeje Šlezskeje , przygotowanej przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W dniu 27 listopada do muzeum na budziszyńskim Hrodźe przybyło około 60 osób, wśród nich m.in. wiceprzewodniczący Domowiny dr Pětr Brězan oraz dyrektor Załožby za serbski lud Marko Suchy.

Czytaj więcej...

W dniu 23 listopada w Instytucie Serbołużyckim odbyła się, w ramach posiedzenia wotrjada kulturne a socialne stawizny prezentacja książki opolskich autorów, Piotra Pałysa i Leszka Kuberskiego Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . Posiedzenie otworzył dyrektor instytutu, prof. dr Dietrich Scholze- Šołta, podkreślając dobre kontakty od lat łączące budziszyńską placówkę z Opolem.

Czytaj więcej...

W dniu 6 listopada 2005 r. w nocnej audycji Radia Opole zatytułowanej "W stronę nocy", prowadzonej przez redaktora Mariusza Majerana wzięli udział Piotr Pałys i Krzysztof Stecki. Ta dwugodzinna audycja była okazją do przybliżenia słuchaczom aktualnej sytuacji na Łużycach oraz przedstawienia działalności Stowarzyszenie Polsko-Serbolużyckie Pro Lusatia.

W listopadzie 2005 r. nasze stowarzyszenie zainaugurowało nową inicjatywę wydawniczą. Pracą autorstwa Zbigniewa Kościówa Korla August Kocor. Zarys biografii jest pierwszą pozycją Biblioteczki Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia. W kolejnych rozdziałach: Szkolne lata, Stró ž ańska dekada i Nuty z Ketlic ten najwybitniejszy znawca muzyki łużyckiej przedstawił drogę życiową i osiągnięcia artystyczne tego wielkiego, acz poza Łużycami cały czas jeszcze niedostatecznie znanego, kompozytora.

Czytaj więcej...

W dniach 3-4 listopada 2005 r. odbyły się w Opolu VII już Dni Łużyckie. W tym roku tę cykliczną imprezę otworzył wykład dr Franca Šé na: Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej (Wot katechizma k słuchoknize. K stawiznam serbskeho knihihići š ća ) , wygłoszony w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Gość z Łużyc ukazał początki łużyckiego piśmiennictwa (1574-1668), powstanie dwóch łużyckich języków pisanych (1670-1730), rozpowszechnienie się słowa pisanego wśród Serbołużyczan (1730-1830), powstanie serbołużyckiego wydawnictwa i księgarstwa (1830-1933), okres hitlerowskich prześladowań (1933-1945) oraz dzieje najnowsze książki łużyckiej (od 1945 r.).

Czytaj więcej...

W dniach 5-7 października 2005 r. odbyło sie na uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie kolejne, XI już Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne. W jego trakcie przedstawione zostały 32 referaty. SPŁ Pro Lusatia reprezentował na tym forum Piotr Pałys, który wygłosił referat Kontakty jugosłowiańsko-łużyckie w latach 1945-1948.

Członkini naszego stowarzyszenia, Franciska Korjeńkec została wybrana koordynatorem do spraw młodzieży. Funkcję tę objeła 1 października 2005 r. Pierwszym zadaniem Koordinatorki za młodzińskie dźeło było zorganizowanie schadżowanki oraz nawiązanie kontaktów z uczniami starszych klas serbołużyckich szkół.

W dniu 22 września 2005 r. w Villa Academica Uniwersytetu Opolskiego odbyła się prezentacja wydanej przez wydawnictwo U.O. pracy Leszka Kuberskiego i Piotra Pałysa Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . Spotkanie prowadził dr Mariusz Patelski. Obecni byli m.in. dyrektor Instytutu Śląskiego prof. dr hab. Stanisław Senat, prof. dr hab. Jan Seredyka, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, prof. dr hab. Krzysztof Tarka, prof. dr hab. Janusz Drobisz, dr Aleksander Woźny oraz recenzent książki, dr Petr Kaleta z Pragi.

Opole/Budyšin. Před sydom lětami załožene pólsko-serbske towarstwo Pro Lusatia, kotrež słuša mjeztym k najaktiwnišim wukrajnym towarstwam Domowiny, je někotrym zasłužbnym Serbam wopomnjensku medalju Michała Nawki składnostnje jeho 120. narodnin spožčiło. Předsydstwo towarstwa pod nawodom prof. dr. Leszeka Kuberskeho a městopředsydu P. Pałysa pisa w lisće předsydźe Domowiny Janej Nukej: "Dźěło a skutki Michała Nawki su wusahowace a do dźensnišeho płaćiwe. Dokelž je wón cyłe žiwjenje sylne a bliske zwiski do Pólskeje a wosebje do Opolskeho kraja měł, je so předsydstwo 5. julija jednohłósnje rozsudźiło za zhotowjenje wopomnjenskeje medalje a počesćenje wosobinow, kotřiž w tutym duchu dale skutkuja".

Czytaj więcej...

W roku bieżącym upływa 120 rocznica urodzin wielkiego serbołużyckiego patrioty Michała Nawki. Dla uczczenia tego wydarzenia zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia postanowił wybić pamiątkowy medal. Jednocześnie zadecydowano, że zostaną nim obdarowane osoby najbardziej zasłużone na polu polsko-serbołużyckiego zbliżenia. Decyzją zarządu medal otrzymali: Na Łużycach - Przewodniczący Związku Serbów Łużyckich Domowina Jan Nuk, Przewodniczący Macierzy Łużyckiej Měrćin Völkel, Dyrektor Instytutu Serbołużyckiego Dietrich Scholze-Šołta, Dyrektor Muzeum Łużyckiego Tomasz Nawka oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Twórców Serbołużyckich, a zarazem Redaktor Naczelny "Serbskich Nowin" Benedikt Dyrlich.

Czytaj więcej...

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος