Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
i
Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia
zapraszają

w ramach

XIV Dni Łużyckich
na
Spotkanie z poezją Jurija Łušćanskiego
ze zbioru "Čerwjeń brěškow"
("Czerwień brzoskwiń")

z udziałem Jana Měškanka
moderator - Janusz Wójcik

czwartek, 15 listopada 2012, godz. 17.00
w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wejście od ul. Muzealnej

Jurij ŁušćanskiJurij Łušćanski - Pochodzi z Něbjelčic, mieszka obecnie w Budziszynie, tworzy w języku górnołużyckim. Udziela się również, jako tłumacz, głównie z języka czeskiego, ale ma na swym koncie również przekład fragmentu prozy Olgi Tokarczuk z książki Prawiek i inne czasy. Zredagował także szereg tomików wydawanych w serii Serbska poezija w tym także, wspólnie z Kito Lorencem, ten poświęcony Janowi Skali. Na początku swej drogi twórczej Związany ze zgrupowanym wokół Kito Lorenca Kołem Młodych Autorów, Debiutował w 1971 r. na łamach budziszyńskiego miesięcznika „Rozhlad”. Jego wiersz Kusk wuznaća dał też tytuł wyborowi młodej serbołużyckiej poezji, wydanemu w 1977 r. Później Jego utwory ukazywały się także w czeskich i polskich przekładach – u nas publikowała je m.in. opiniotwórcza wrocławska „Odra”. Na prośbę wydawnictwa autor przygotował już u schyłku lat 70-tych wybór swojej twórczości, jednak wówczas ostatecznie autor zdecydował się manuskrypt wycofać.  W 2011 r. Kito Lorenc wydał w Ludowym Wydawnictwie Domowina antologię zawierającą 70 utworów Łušćanskiego, zatytułowaną Čerwjeń brěškow (Czerwień brzoskwiń). Ten najwybitniejszy twórca serbołużycki, a jednocześnie jeden z największych współczesnych poetów europejskich wstęp to tego tomu zakończył życzeniem, aby tak jak do niego, ta świeża „czerwień brzoskwiń” z całą mocą, trafiła także do oczu i uszu każdego czytelnika i słuchacza.

Jan MěškankJan Měškank - Współpracownik chociebuskiego oddziału Instytutu Serbołużyckiego, redakcji dolnołużyckiego czasopisma dziecięcego „Płomje”. Poeta i prozaik tworzący w obu językach łużyckich, a także po polsku. Publikował na łamach czasopisma „Rozhlad”, w kilku antologiach, a także na stronie www.literarny-konopej.de/dorost/35. Jeden z najbardziej obiecujących serbołużyckich autorów.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος