Pozvánka na veřejné slyšení „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“, které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za odborné spolupráce Společnosti přátel Lužice.

Pobierz plik

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος