Podsumowanie ankiety nr 9Od 27 sierpnia 2014 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu czy popierają państwo żądania Związku Artystów Serbołużyckich wyrażone w listach do kanclerz i ministra gospodarki RFN w sprawie nie obniżania środków federalnych w Fundacji na Rzecz Narodu Serbołużyckiego i zaprzestania dewastacji łużyckich wsi?

Ankietę zamknęliśmy 30 września 2015. W głosowaniu wzięło udział 173 osoby.

Zdecydowana większość z respondentów - 170 osób  (98,3%) poparło żądania.

Odmiennego zdania były 2 osóby (1,2%). Brak zdania wykazała 1 osoba (0,6%).

Serdecznie dziękujemy wszystkim za głosy.

Tymczasem udostępniamy Państwu kolejną ankietę. Pytamy w niej:

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος