winietaPrezentujemy podziękowanie Serbskiej Ludowej Strany (Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe), które po zakończeniu swojej kadencji w europarlamencie, otrzymał europoseł Sylwester Chruszcz.

Chociebuż/Strzegom 2009-09-24

Serbska Ludowa Strona(Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe)

(Wendische Volkspartei)

Do Europosła Sylwestra Chruszcza

Szanowny Panie Pośle W imieniu Serbskiej Ludowej Strany pragnę podziękować Panu za pomoc i zaangażowanie w sprawy mniejszości narodowej Serbołużyczan w Niemczech. Składam te podziękowania w imieniu Przewodniczącego Hannesa Kella, Sekretarza Generalnego Henrego Matuśa i swoim.

Pańska pomoc i zaangażowanie były realne i wymierne. Z całej plejady polskiego świata polityki tylko Pan przez cały czas trwania kadencji okazywał nam nie tylko zainteresowanie, ale także aktywne zaangażowanie się w sprawy Serbołużyczan. Kilka miłych gestów wobec nas wykazał poseł Marcin Libicki. I nikt poza tym ...

Filozofia "niezadrażniania stosunków sąsiedzkich" zdominowała realizm myślenia większości polityków w Polsce. brzydkim takim przykładem o opłakanym skutkach był marszałek Rydz-Śmigły, który przed opuszczeniem Kraju w 1939 roku rozkazał nie walczyć z Armią Czerwoną. Skutki tej polityki i mentalności widzimy do dzisiaj... A nasi sąsiedzi dbają o "swoje" mniejszości. Serwilizm polityczny wobec sąsiadów w różnych sprawach miał dla  Polski zawsze opłakane skutki. Oboje naszych sąsiadów nie szanowało nigdy naszej uległości, traktując ją wyłącznie jako słabość.  

Serbołużyczanie to zachodni Słowianie - kto wie, czy gdyby nie ekspansja germanizmu, nie byliby dzisiaj częścią Narodu Polskiego.

Mamy nadzieję, że w dalszej swojej pracy politycznej nie zapomni Pan o nas i będzie nas aktywnie wspierał.  

Z wyrazami szacunku

Marek M. Chełchowski

Przedstawiciel SLS na Polskę

Piast 2009-10-02

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος