awfulnoiseOficjalna strona zespołu Awful Noise: awfulnoise.de
Awful Noise na myspace.com: myspace.com/awfulnoise
Awful Noise na facebook.com/pages/Awful-Noise/158772004176621

Mój pochmurnjeny pomjatk žneje
dźens syły twojej' radosće.
Ze swojoraznej pychu kryje
so obraz twojej' zašłosće.
Schyliła jo se jarobinka.
Nět' wudychał sym a sej wěsty,
zo měješe ty druheho!
We wokomiku nochcył sudźić
wo zmyłkach naju jednania.
Haj we tebi chcył žadosć zbudzić,
zo by so ke mni wróciła!
Schyliła jo se jarobinka.
Z wěćnosće sym so tebi bližu
Sej lizam rany
Tu čaka na tebje
Moja wutroba

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος