Bjernat Krawc. Kronika życia i działalności w zarysie

Bjernat Krawc - jeden z najwybitniejszych artystów i patriotów serbołużyckich - doczekał się na Łużycach i poza nimi rozmaitych opracowań biograficznych i analitycznych. Pierwszą próbą biografii była publikacja czeskiego publicysty muzycznego Jana Kefera wydana w Pradze w 1931 roku.  Kolejnym biografem Krawca okazał się jego wnuk Jan Rawp, który poświęcił kompozytorowi obszerne podrozdziały w publikacjach poświęconych historii muzyki łużyckiej, wydanych w latach 1958, 1959, 1966 i 1978. 21 lat po ukazaniu się ostatniej z tych czterech prac Rwpa wydano najobszerniejsza biografię Krawca autorstwa Achima Brankačka oraz numer pierwszy czasopisma "Rozhlad" zawierający 9 artykułów omawiających różne dziedziny działalności owego artysty i jego kontakty z czeskimi i polskimi muzykami. Lata 2001 i 2007 przyniosły dwa tomy korespondencji Krawca z częścią przyjaciół serbskich (red. Achim Brankačk) i przyjaciółmi czeskimi (red. Viktor Velek). W roku 2012 - w booklecie do albumu CD z nagraniami utworów kameralnych Krawca - znalazła się pierwsza szersza analiza tych dzieł, napisana przez Jura Mětška.

Umożliwia to przedstawienie polskiego zarysu biografii znakomitego muzyka łużyckiego w oparciu o ważne materiały.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος