Poczynania Oddziału w roku 2000 zapoczątkowała zorganizowana 24 lutego w sali obrad Senatu Uniwersytetu Opolskiego, prelekcja Jakuba Brodackiego, Styl propagandy Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc "Prołuż" 1945-1949.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος