pro lusatia 19

Studia i artykuły

Aleksander Woźny - Związek Polaków w Niemczech w ocenach kpt. Wojciecha Lipińskiego (Ekspozytura nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego) English summary

Tomasz Kamusella - The Jewess Hana and Anti-Semitism in the Soviet Bloc

Tadeusz Lewaszkiewicz - Zmiany leksykalne po 1989 r. w języku niemieckim (używanym na obszarze byłej NRD), polskim, górnołużyckim i dolnołużyckim English summary

Materiały źródłowe

Piotr Pałys - „Za wolność Łużyc i sprawiedliwe granice”. Manifestacja praska z 24 lipca 1945 r. w obrazach English summary

Měrćin Brycka - K listej Jurja Bruska z lěta 1947

Piotr Pałys - Upamiętnienia Jana Skali w przestrzeni publicznej powiatu namysłowskiego English summary

Recenzje i omówienia

Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Nová řada, svazek 42, Praha 2015, ss. 1130. - Tadeusz Lewaszkiewicz

Rozbudźace dźěło wo bolostnym wotrězku načasnych łužiskich stawiznow. „Do hoan uns die Polen nausgetriebm – Vertreibung, Ankunft und Neuanfang im Kreis Zittau 1945-1950“ Lars-Arne Dannenberg; Matthias Donath, Via Regia Verlag 2020,  978-3-944104-35-5, 268 Strony. - Měrćin Brycka

Kronika

Tadeusz Lewaszkiewicz - Stanisław Marciniak (1922-1995)

Tadeusz Lewwaszkiewicz – Marko Meškank (1934-2003)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος