Tom 9

Studia i artykuły:

Stanisław Sławomir Nicieja (Opole): Prof. Leszek Kuberski jako badacz dziejów Serbołużyczan i galicyjskich przemysłowców. English summary

Dietrich Scholze-Šołta (Budziszyn): Śmierć na Dolnym Śląsku. Tragizm serbołużyckiego pisarza Jana Skali (1889-1945). English summary

Peter Jan Joachim Kroh (Neubrandenburg): Die "sorbische Frage" und Jan Skalas Antworten. English summary

Marek Masnyk (Opole): Kilka uwag w sprawie wyborczej współpracy Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. English summary

Tomasz Derlatka (Lipsk): Stary Šymko Jana Skali - arcydzieło serbołużyckiej nowelistyki czy utwór na poły grafomański?. English summary

Edmund Pjech (Budziszyn): Publicistiska dźĕławnosć Jana Skale z ćežišćom nowiny "Serbski dźenik" a časopisa "Kulturwehr". English summary

Dan Gawrecki (Opole-Opava): Jan Skala a Czesi. Przyczynek do biografii. English summary

Piot Pałys (Opole): Kontakty Jana Skali ze Słowianami Południowymi. English summary

Jan Morawiak (Opole): Namysłowski okres Jana Skali. English summary

Gert Kral (Budziszyn): Česćimy sebi Jana Skalu. English summary

Aleksandra Wojnar (Opole): Historia pewnego polskiego chłopa, który niemieckim bauerem nie chciał być. Kilka słów o wprowadzeniu ustawy rolnej z 1933 roku na ziemi prudnickiej i Konwencji Genewskiej. English summary

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος