W dniu 25 lutego 2006 r. odbyło się w Pradze walne zgromadzenie Společnosti Přátel Lužice. Wziął w niej udział reprezent naszego stowarzyszenia, Piotr Pałys. Przekazał on członkom bratniej organizacji najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się 100-lecia SPL. Zgromadzenie wybrało nowe władze. Przewodniczącym został Hanuš Hertel.

W dniu 19 stycznia 2006 r. Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dyskusja na temat książki Piotra Pałysa i Leszka Kuberskiego Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . W jej trakcie, przybyły do Warszawy na zaproszenie dr Elżbiety Wrocławskiej Piotr Pałys przedstawił główne założenia pracy, bazę źródłową oraz skrótowo przedstawił położenie kwestii łużyckiej w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku doń Czechosłowacji, Jugosławii i Bułgarii.

Czytaj więcej...

Kubłanske dny serbskich katolskich studentow - to tola hižo klinči kaž róžowc we wotměnje z wostudłymi přednoškami. Kaž zo njebychu studenća hižo dosć tajkich super poskitkow měli, dyrbi kapłan Gabriš Nawka tež hišće tych poslednich přeswědčić kónc lěta za přihot na studij wužić. Nó derje, wšědna rańša modlitwa a Boža słužba słušatej do programa; a sprawnje prajene to w małym kole dźewjeć młodostnych tak zło njeje. Tež přednoški tam běchu. Tola pólske stawizny su wo tójšto zajimawše, hač sej to myslachmy; a směmy na poćahi z Łužicu hordźi być. Kubłanske dny pak su tež wječorna zabawa a dyrdomdej.

Czytaj więcej...

W dniach 27-30 grudnia 2005 r. przebywała na Opolszczyźnie 9-osobowa grupa Serbołużyczan, pod przewodnictwem duszpasterza serbołużyckiej młodzieży ks. Gabriša Nawki. Z inicjatywy tego jakże energicznego i zaangażowanego kapłana studenci i uczniowie klas maturalnych corocznie wyruszają na wycieczki, które oprócz waloru integracyjnego mają również stanowić okazję do poszerzenia horyzontów i wiedzy o miejscach będących celem tych wypadów. W zeszłym odwiedzili Wendland, w tym roku postanowili zapoznać się bliżej ze Śląskiem Opolskim.

Czytaj więcej...

W dniu 10 grudnia 2005 r., w swej sobotniej audycji red. Czyżniewska przeprowadziła rozmowę z Piotrem Pałysem. Jej tematem była m.in. budziszyńska prezentacja książki Leszka Kuberskiego i Piotra Pałysa Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 , wydanie polskiej biografii Awgusta Korli Kocora pióra Zbigniewa Kościówa oraz aktualne położenie mniejszości serbołużyckiej w Niemczech.

Ostatnim akcent tego opolsko-łużyckiego listopada stanowiło otwarcie w Serbskim muzeju wystawy Ludowa kultura Opolskeje Šlezskeje , przygotowanej przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W dniu 27 listopada do muzeum na budziszyńskim Hrodźe przybyło około 60 osób, wśród nich m.in. wiceprzewodniczący Domowiny dr Pětr Brězan oraz dyrektor Załožby za serbski lud Marko Suchy.

Czytaj więcej...

W dniu 23 listopada w Instytucie Serbołużyckim odbyła się, w ramach posiedzenia wotrjada kulturne a socialne stawizny prezentacja książki opolskich autorów, Piotra Pałysa i Leszka Kuberskiego Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . Posiedzenie otworzył dyrektor instytutu, prof. dr Dietrich Scholze- Šołta, podkreślając dobre kontakty od lat łączące budziszyńską placówkę z Opolem.

Czytaj więcej...

W dniu 6 listopada 2005 r. w nocnej audycji Radia Opole zatytułowanej "W stronę nocy", prowadzonej przez redaktora Mariusza Majerana wzięli udział Piotr Pałys i Krzysztof Stecki. Ta dwugodzinna audycja była okazją do przybliżenia słuchaczom aktualnej sytuacji na Łużycach oraz przedstawienia działalności Stowarzyszenie Polsko-Serbolużyckie Pro Lusatia.

W listopadzie 2005 r. nasze stowarzyszenie zainaugurowało nową inicjatywę wydawniczą. Pracą autorstwa Zbigniewa Kościówa Korla August Kocor. Zarys biografii jest pierwszą pozycją Biblioteczki Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia. W kolejnych rozdziałach: Szkolne lata, Stró ž ańska dekada i Nuty z Ketlic ten najwybitniejszy znawca muzyki łużyckiej przedstawił drogę życiową i osiągnięcia artystyczne tego wielkiego, acz poza Łużycami cały czas jeszcze niedostatecznie znanego, kompozytora.

Czytaj więcej...

W dniach 3-4 listopada 2005 r. odbyły się w Opolu VII już Dni Łużyckie. W tym roku tę cykliczną imprezę otworzył wykład dr Franca Šé na: Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej (Wot katechizma k słuchoknize. K stawiznam serbskeho knihihići š ća ) , wygłoszony w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Gość z Łużyc ukazał początki łużyckiego piśmiennictwa (1574-1668), powstanie dwóch łużyckich języków pisanych (1670-1730), rozpowszechnienie się słowa pisanego wśród Serbołużyczan (1730-1830), powstanie serbołużyckiego wydawnictwa i księgarstwa (1830-1933), okres hitlerowskich prześladowań (1933-1945) oraz dzieje najnowsze książki łużyckiej (od 1945 r.).

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος