Kolejna pozycja wydawnicza z serii „Biblioteczka Pro Lusatii” ukazała się 15 pażdzienika 2008 r. Nosi ona tytuł: Mniejszości narodowe w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. Na zawartość tego tomu złożyło się: Wstęp (Piotr Pałys); Ludwig Ela, Před 60. lětami schwali so serbski zakoń w Sakskej; Pětš Šurman, K wóznamoju Serbskeje kazni z lěta 1948; Piotr Pałys, Państwa słowiańskie wobec kwestii Łużyckiej 1945 – 1948; Grzegorz Skrukwa, Alojzy Stanisław Matyniak – prezes „Prołużu” i jego działalność w latach 1945-1949; Krzysztof Tarka, Litwini w Polsce po II wojnie światowej: liczebność i rozmieszczenie;

Czytaj więcej...

W sesji towarzyszącej odsłonięciu 14 września 2008 r. w Gminie Radłów pierwszych na Opolszczyźnie dwujęzycznych tablic wziął udział m.in. poseł do sejmu saskiego Hajko Kozel. Jeszcze tego samego dnia odwiedził on także Opole, gdzie spotkał się z wiceprezesem SP-S „Pro Lusatii” Piotrem Pałysem.

W dniach 10 i 11 sierpnia 2008 r. przy okazji wakacyjnych wojaży przebywał w Opolu w towarzystwie kilkorga przyjaciół ks. Gabriš Nawka z Pančic – Kukowa. Oprócz zwiedzania miasta omówiono także możliwości ponownego przyjazdu na Opolszczyznę grupy młodzieży w ramach tzw. Kubłanskich dnjow.

Memorandum Wo dalšu eksistencu serbskeho ludu w Němskej oraz marcowa demonstracja w Budziszynie nie pozostała w sąsiednich państwach słowiańskich bez echa. Podobnie było w Opolu. Zapowiedź berlińskiej demonstracji dała kierownictwu Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia, w osobach prezesa Marcina Palade zarządu i sekretarza programu Piotra Moca w porozumieniu z naszym stowarzyszeniem, asumpt do opracowania projektu medialnego o nazwie „Serbołużyce”, obejmującego wyjazd na Łużyce ekipy dziennikarskiej celem przedstawienia u źródła obecnego położenia narodu serbołużyckiego oraz bezpośrednią relację z berlińskiej manifestacji.  

Czytaj więcej...

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało w sali im. Leszka Kuberskiego Międzynarodową konferencję naukową: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60 – lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej. Konferencję otworzył wicedyrektor Instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Tarka. Głos zabrał także wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak. Część merytoryczną konferencji rozpoczął dr Ludwig Ela z Instytutu Serbołużyckiego przedstawiając zebranym: Problemowy wobłuk nastaće, wobsah, realizacija a wuznam Serbskeho zakonja.

Czytaj więcej...

W dniu 18 marca 2008 r. prezes i wiceprezes naszego stowarzyszenia skierowałi na ręce ambasadora Republiki Serbii w Polsce pismo z wyrazami solidarności w kwestii Kosowa.List z z wyrazami solidarności z Republiką Serbii. 

Perspektywa dalszych ograniczeń federalnych srodków przeznaczanych na Fundacje na rzecz Narodu Serbołużyckiego. Wywołała wielkie wzburzenie. Jego dobitnym przykładem była manifestacja protestacyjna Serbołużyczan w Budziszynie w dniu 18 marca 2008 r. Jej uczestnikom i prezydium Domowiny przesłaliśmy list z wyrazami poparcia

Osią IX Dni Łużyckich była prezentacja na terenie województwa opolskiego wystawy prac fotograficznych czołowego serbołużyckiego fotografika Jurija Helgesta, zatytułowanej "Moje Łużyce - Moja Łužica". Pierwszym miejscem prezentacji było Muzeum Ziemi Prudnickiej. Wernisaż wystawy odbył się w Prudniku 28 października 2007 r. o godz. 16.00, a poprowadziła go dyrektor tej placówki pani Urszula Rzepiela.

Czytaj więcej...

W dniu 28 czerwca 2007 r., w rocznicę śmierci prof. Leszka Kuberskiego, prorektora opolskiej uczelni, dyrektora Instytutu Historii, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Polsko - Serbołużyckiego Pro Lusatia jedna z sal wykładowych w gmachu przy ul. Strzelców Bytomskich otrzymała Jego imię. W obecności Senatu Uniwersytetu, jego kolegów z pracy, studentów i przyjaciół odsłonięcia dokonał rektor Sławomir Nicieja. Pamięć wielkiego uczonego i przyjaciela Serbołużyczan zebrani uczcili minutą ciszy.

W ramach kolejnego święta opolskich studentów na koncercie plenerowym na terenie miasteczka uniwersyteckiego 12 maja 2007 r. pojawili się DeyziDoxs. Jak zwykle zagrali perfekcyjnie i niezwykle dynamicznie.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος