W marcu w Opolu gościł również, na zaproszenie miejscowego oddziału TPS, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika " Česko - Lužický věstnik" Jaroslav Valenta, który 21 marca w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego wygłosił odczyt pt. Česko - Lužický spolek - nowy rozdział w kontaktach czesko - serbołużyckich. Zebrana w Klubie Akademickim U. O.

Czytaj więcej...

23 stycznia prezes oddziału, prof. Leszek Kuberski przedstawił Współczesną sytuację Łużyczan w Republice Federalnej Niemiec . Zebrani mogli wysłuchać wyczerpującej i wnikliwej analizy aktualnego położenia tego narodu, tak pod względem umocowań prawnych jak i praktyki dnia codziennego, nie zawsze niestety, przystającej do zapisów ustawowych.

Czytaj więcej...

W dniach 16 - 18 listopada 2000 r. w Opolu i Namysłowie, odbyła się kolejna prezentacja serbołużyckiej historii i kultury, tym razem pod nazwą II Dni Łużyckich. 

Czytaj więcej...

15 sierpnia 2000 r. Oddział Opolski Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego przesłał ministrowi Michaelowi Naumannowi z Urzędu kanclerskiego list wyrażający zaniepokojenie zamiarami zmniejszenia nakładów na Fundację na Rzecz Narodu Serbołużyckiego, podpisany przez 13 członków oddziału.

W dniach 17 lipca - 4 sierpnia 2000 r. odbył się w Budziszyni e XII. Lećny ferialny kurs za serbsku reč a kulturu. Udział w nim wzięli także dwaj członkowie oddziału, Mieczysław Balowski i Piotr Pałys.

W 55 rocznicę bitwy budziszyńskiej, w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, Krzysztof Stecki przypomniał to najkrwawsze starcie żołnierza polskiego w II wojnie światowej. Przedstawiony 18 kwietnia referat nosił tytuł: Łużyce 1945 - najmniej znana z polskich bitew?

13 kwietnia 2000 r. przedstawiciele Oddziału, Piotr Pałys i Andrzej Żarczyński wzięli udział w III Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego w Warszawie.

Poczynania Oddziału w roku 2000 zapoczątkowała zorganizowana 24 lutego w sali obrad Senatu Uniwersytetu Opolskiego, prelekcja Jakuba Brodackiego, Styl propagandy Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc "Prołuż" 1945-1949.

20 października 1999 r., wspólnie z działającym na Uniwersytecie Opolskim pod kierownictwem dr. hab. Mieczysława Balowskiego Kołem Slawistów, Oddział TP-S zorganizował Dzień Łużycki.

Czytaj więcej...

W dniu 9 października 1999 r. Piotr Pałys wziął udział w Spotkaniu byłych członków i sympatyków Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc "PROŁUŻ" w Krotoszynie, gdzie wygłosił referat zatytułowany: Działalność prołużycka w Polsce w latach 1945-1949.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος